ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : «Επέκταση και εξασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-152/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ,καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Επέκταση και εξασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών»  (Π-152/2023), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -152

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 05-12-2023 και ώρα 15:00.