ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση των ψηφιακών υπηρεσιών του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Υπολογιστικού Κέντρου), του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ΤΜΗΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-148/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για «Παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση των ψηφιακών υπηρεσιών του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Υπολογιστικού Κέντρου), του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ΤΜΗΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-148/2023), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά των  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -148

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 05-12-2023 και ώρα 15:00.