ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Εκτυπώσεις Ενημερωτικών Φυλλαδίων Τμήματος Φυσικοθεραπείας» (Π- 143/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς για  «Εκτυπώσεις Ενημερωτικών Φυλλαδίων Τμήματος Φυσικοθεραπείας» (Π- 143/2023), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – 143

 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:  01-12-2023  και ώρα 15:00.