ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Προμήθεια Έγχρωμου Φωτοαντιγραφικού – εκτυπωτικού μηχανήματος Α3 για το τμήμα Φιλοσοφίας» (Π. 153/2023)

                                                                

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Προμήθεια Έγχρωμου  Φωτοαντιγραφικού – εκτυπωτικού μηχανήματος Α3  για το τμήμα Φιλοσοφίας» (Π. 153/2023), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – 153

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:    04-12-2023  και ώρα 15:00.