ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών» (Π- 72/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,  καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών»  (Π- 72/2023), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – 72

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:    05-09-2023  και ώρα 15:00.