ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π.163/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π.163/2023), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_163

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 11-12-2023 και ώρα 14:00.