ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Βιβλιοδετήσεις για το Τμήμα Λογοθεραπείας» (Π- 82/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς για «Βιβλιοδετήσεις για το Τμήμα Λογοθεραπείας»  (Π- 82/2023), σύμφωνα με την  συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -82

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:    28-09-2023  και ώρα 15:00.