«Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φακέλων, εγγράφων, δεμάτων κ.λ.π. για τις ανάγκες των Τμημάτων και των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π.74/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φακέλων, εγγράφων, δεμάτων κ.λ.π. για τις ανάγκες των Τμημάτων και των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π.74/2023), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_74

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 29-09-2023 και ώρα 14:00.