ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Υπηρεσίες Μεταφοράς φοιτητών για ασκήσεις υπαίθρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών » (Π- 32/2024)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί

 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς της πρόσκλησης με τίτλο: «Υπηρεσίες Μεταφοράς φοιτητών για ασκήσεις υπαίθρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών » (Π- 32/2024), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 21-05-2024  και ώρα 14:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ -32