Ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών για την κατάληψη του Κτηρίου Α΄

Πάτρα, 9 Μαρτίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών καταδικάζει την προσπάθεια φοιτητριών και φοιτητών να καταλάβουν το κτήριο Α. Θεωρεί αυτές τις ενέργειες απαράδεκτες και αντίθετες με τη δημοκρατική λειτουργία του Πανεπιστημίου. Η Σύγκλητος δεν εκβιάζεται και δεν συνεδριάζει κάτω από τέτοιες απαράδεκτες για τη Δημοκρατία και τους θεσμούς ενέργειες. Όσες και όσοι καταφεύγουν σε τέτοιες απαράδεκτες και καταδικαστέες ενέργειες προσφέρουν κακές υπηρεσίες στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Ο Πρύτανης, όπως πάντα, είναι διαθέσιμος να συναντήσει και να συζητήσει με αντιπροσωπεία, αλλά κάτω από συνθήκες σεβασμού στους θεσμούς και τη Δημοκρατία.

Οι ημέρες απαιτούν μόνο διάλογο, συναινέσεις, επιχειρήματα και συγκλίσεις.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ