Δελτίο Τύπου/Απονομή Βραβείων Εξαίρετης Δημοσίευσης & Εξαίρετης Διδασκαλίας

  • Απονομή Βραβείων στον Εορτασμό της Ημέρας των Γραμμάτων

Απονομή Βραβείων Εξαίρετης Δημοσίευσης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» 2021

«Aristotle on the Scope of Practical Reason», Παύλος Κόντος, Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας

«Direct modulation of T-box riboswitch-controlled transcription by protein synthesis inhibitors»

Vassiliki Stamatopoulou1, Maria Apostolidi1, Shuang Li2, Katerina Lamprinou1, Athanasios

Papakyriakou3, Jinwei Zhang2 and Constantinos Stathopoulos1*

1. Department of Biochemistry, School of Medicine, University of Patras, 26504 Patras, Greece

2. Laboratory of Molecular Biology, NIH-NIDDK, 50 South Drive, Bethesda, MD 20892, USA

3. Institute of Biosciences and Applications, NCSR Demokritos, Athens, Greece

*Corresponding author: Prof. C. Stathopoulos, email: cstath@med.upatras.gr, Tel: +302610997932

Απονομή Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ» 2021

Απονέμεται στους :

  • Σπυρίδωνα Πανδή, Καθηγητή Τμήματος Χημικών Μηχανικών
  • Ανδρέα Τερζή, Καθηγητή Τμήματος Φυσικής

 

  • Από το Γραφείο Επικοινωνίας Τύπου

Outstanding Publication Award Panagiotis Kanellopoulos

The “Outstanding Publication Award Panagiotis Kanellopoulos” was established in 2021 by Patras’ University (a) to emphasize the importance it attaches to all sorts of basic and applied research that promote scientific and technological knowledge and (b) to reward the outstanding research work carried out by its Faculty members.

2021 Awards

Vassiliki Stamatopoulou (Department of Biochemistry, School of Medicine), Maria Apostolidi, Shuang Li, Katerina Lamprinou, Athanasios Papakyriakou, Jinwei Zhang, and Constantinos Stathopoulos (Department of Biochemistry, School of Medicine), “Direct modulation of T-box riboswitch-controlled transcription by protein synthesis inhibitors,” Nucleic Acids Research 2017 Sep 29; 45(17): 10242-10258. https://doi.org/10.1093/nar/gkx663

Pavlos Kontos (Department of Philosophy), Aristotle on the Scope of Practical Reason (Routledge, New York: 2021).
https://www.routledge.com/Aristotle-on-the-Scope-of-Practical-Reason-Spectators-Legislators-Hopes/Kontos/p/book/9780367756970