Διαθεσιμότητα θέσεων ερευνητών στο χρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα NANO4STROKE

Υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων ερευνητών (υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων) στο ερευνητικό πρόγραμμα NANO4STROKE που χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος ERANET (EURONANOMED III). Σύντομη περιγραφή του συνολικού προγράμματος στο https://euronanomed.net/wp-content/uploads/2021/04/NANO4STROKE.pdf.

Η έρευνα που υλοποιείται στο Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του τμήματος Φαρμακευτικής, έχει ως στόχο την ανάπτυξη και αρχική αξιολόγηση (in vitro) συνθετικών νανοφορέων και υβριδικών νανοφορέων (βιολογικών/συνθετικών) για επιλεκτικό εντοπισμό επιλεγμένων δραστικών miRNA’s στα ενδοθηλιακά κύτταρα του εγκεφάλου. Για την μορφοποίηση των νανοφορέων θα χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες αιχμής και κυρίως τεχνικές microfluidic mixing.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι (προτιμώνται επιστήμονες με πτυχίο Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας ή Χημικών Μηχανικών) να επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατόν με την καθηγήτρια Σ.Γ. Αντιμησιάρη (santimis@upatras.gr, 2610-962332)