Ανακοίνωση Πρυτανικών Αρχών για επιτυχία Καθ. Ν. Καραμάνου

Ο Καθηγητής του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Νίκος Καραμάνος επιλέχθηκε  από την Clarivate – Web of Science, στους Highly Cited researchers 2022. Σημειώνεται ότι για το 2022 μόνο 7.000 ερευνητές (περίπου το 0,1% των ερευνητών του κόσμου) έχουν λάβει αυτήν την σημαντική διάκριση.

Η  Πρυτανική αρχή συγχαίρει τον κ. Νίκο Καραμάνο για αυτή την σημαντική διάκριση η οποία τιμά το Πανεπιστήμιο Πατρών και τονίζει την υψηλού επιπέδου έρευνα που διενεργείται σε αυτό.

https://clarivate.com/highly-cited-researchers/?action=clv_hcr_members_filter&clv-paged=1&clv-category=&clv-institution=&clv-region=Greece&clv-name=&utm_medium=email&utm_source=Eloqua

____________
Ο Πρύτανης
Χ. Ι. Μπούρας
Καθηγητής