Δελτίο Τύπου

Ιδρύεται το πρώτο Κέντρο Ικανοτήτων “Teaching Factory” από το Πανεπιστήμιο Πατρών για Κατάρτιση του Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανάπτυξη και Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών στην Βιομηχανία

Με την από 9/7/2021, απόφαση της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) ανακοινώθηκε η ένταξη Πράξης με τίτλο: «Κέντρο Ικανοτήτων “Teaching Factory” για Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανάπτυξη και Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην Βιομηχανία». Το εν λόγω Κέντρο Ικανοτήτων έχει ως αντικείμενο το Teaching Factory, ένα μοντέλο που αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο σύνδεσης πανεπιστημιακών/εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με τη βιομηχανική και την επιχειρηματική πράξη. Παράλληλα, είναι ένας νέος τρόπος σκέψης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και προσπάθειας επίλυσης πραγματικών βιομηχανικών προβλημάτων. Οι τεχνολογικές περιοχές κατάρτισης του Κέντρου Ικανοτήτων Teaching Factory, έχουν προκύψει από τις ανάγκες και τις προκλήσεις της εθνικής μεταποιητικής βιομηχανίας, σε συνδυασμό με ένα σύνολο λύσεων που βασίζονται σε τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Ρομποτική, το Ψηφιακό Δίδυμο και το Internet of Things (IoT).
Το Πανεπιστήμιο Πάτρας/ΕΛΚΕ έχει τον συντονιστικό ρόλο για τη δημιουργία του Κέντρου Ικανοτήτων εκ μέρους των συνεργαζόμενων φορέων και ο ομότιμος καθηγητής κος Γιώργος Χρυσολούρης, ιδρυτής του Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού, είναι ο συντονιστής του προαναφερόμενου έργου.
H αρχική επένδυση ανέρχεται στα 1.007.478,93€, εκ των οποίων τα 382.842,00€ είναι ιδία συμμετοχή και τα 382.842,00€ είναι Εθνική συμμετοχή.
Το γεγονός ότι στους εταίρους του νέου αυτού Κέντρου Ικανοτήτων περιλαμβάνονται σημαντικές βιομηχανίες μεταποίησης της Ελλάδας, σημαίνει ότι η ελληνική μεταποιητική βιομηχανία είναι έτοιμη να υποστηρίξει αυτήν την προσπάθεια, αλλά και να καρπωθεί από την ανάπτυξη των νέων εφαρμογών και των πιλοτικών δράσεων. Ταυτόχρονα, η συνύπαρξη με εταιρείες του εξωτερικού και με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Καινοτομίας (EIT Manufacturing), δίνει δυνατότητες διεθνοποίησης του Κέντρου Ικανοτήτων, έτσι ώστε οι καλύτερες πρακτικές από το εξωτερικό και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν να ενσωματωθούν στις δραστηριότητες του Κέντρου Ικανοτήτων και να δημιουργηθούν συνέργειες/συνεργασίες μεταξύ Ελληνικών και Ευρωπαϊκών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων αλλά και εταιρειών.

ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το Teaching Factory (ή Εκπαιδευτικό Εργοστάσιο) είναι ένα νέο καινοτόμο μοντέλο πανεπιστημιακής, και όχι μόνο, εκπαίδευσης, το οποίο επιτρέπει τη σύνδεση βιομηχανικών μονάδων με τις αίθουσες διδασκαλίας. Δίνει τη δυνατότητα να εφαρμοσθούν νέα καινοτόμα μοντέλα εκπαίδευσης, σε ευρύτερη έκταση, τόσο με την Ελληνική μεταποιητική βιομηχανία όσο και με πιθανούς εταίρους του εξωτερικού αλλά και να αναδειχθούν όλο και περισσότερες εφαρμογές νέων τεχνολογιών του λεγόμενου ‘Industry 4.0’ (4η Βιομηχανική Επανάσταση).

Ειδικότερα, με τη χρήση τεχνολογιών και εφαρμογών του Industry 4.0 οι φοιτητές αποκτούν εμπειρίες βιομηχανικής παραγωγής και ασχολούνται με θέματα, τα οποία απασχολούν τη βιομηχανική πράξη. Οι δυνατότητες που δίνει το νέο Κέντρο Ικανοτήτων για τη δημιουργία πιλοτικών δράσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί έτσι θα μπορούν να δοκιμασθούν νέες τεχνολογίες στην επίλυση προβλημάτων που αφορά στην ελληνική μεταποίηση, αλλά και σε ευρύτερους τομείς της ελληνικής βιομηχανίας. Ταυτόχρονα, οι βιομηχανικοί εταίροι αποκτούν πρόσβαση στην πανεπιστημιακή γνώση και σε ερευνητικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα προσφέρουν την εμπειρία τους από τη βιομηχανία στο πανεπιστήμιο.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ TEACHING FACTORY ΕΣΤΙΑΖΕΙ:

  • Στη διάδοση και μεταφορά γνώσης μεταξύ των ερευνητικών οργανισμών και της εθνικής μεταποιητικής βιομηχανίας με απώτερο σκοπό την απόκτηση/βελτίωση δεξιοτήτων.
  • Στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε προϊόντα και υπηρεσίες του Ελληνικού μεταποιητικού τομέα μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο λοιπόν του Κέντρου Ικανοτήτων Teaching Factory θα παρέχονται υπηρεσίες που προς το παρόν αφορούν τη μεταποίηση, αλλά στο μέλλον θα αφορούν και σε άλλους τομείς της οικονομίας, με στόχο πάντα τη σύνδεση του Πανεπιστήμιου και γενικότερα των εκπαιδευτικών υποδομών με την επιχειρηματική πράξη.

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η χρήση των υπηρεσιών του Κέντρου Ικανοτήτων από τις επιχειρήσεις θα συμβάλει:

  • Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της ενσωμάτωσης καινοτόμων τεχνολογιών (π.χ. Τεχνητή Νοημοσύνη, Διεργασίες χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος κ.ά.).
  • Στην απορρόφηση τεχνολογιών, τόσο μέσω της καθιέρωσης ενός δικτύου ανταλλαγής γνώσης από και προς τη βιομηχανία όσο και μέσω της μεταφοράς καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων και ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων σε διαδικασίες παραγωγής (είτε απομακρυσμένα είτε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ικανοτήτων).
  • Στην προώθηση της ψηφιοποίησης και της υιοθέτησης πρακτικών βιωσιμότητας, όπως ορίζουν οι βασικές αρχές της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.
  • Στον προσανατολισμό των επιχειρήσεων προς την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των υπηρεσιών και των προϊόντων τους, ακολουθώντας Ευρωπαϊκές πολιτικές (π.χ. χρήση διεργασιών χαμηλού CO2, παραγωγή μηδενικών σφαλμάτων, ελαχιστοποίηση των αποβλήτων κ.ά.)
  • Στην κατάρτιση του προσωπικού και την απόκτηση δεξιοτήτων ή ικανοτήτων για την υλοποίηση και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών που απαιτούνται για την βελτίωση της παραγωγικότητας.
  • Στην αξιοποίηση των υποδομών του Κέντρου Ικανοτήτων μέσω της δυνατότητα εκτέλεσης έργων «Proof of concept» ή για επαλήθευση λύσεων (Test before Invest).

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Το Κέντρο Ικανοτήτων Teaching Factory, όπως ανακοινώθηκε από το Εργαστήριο, θα στελεχωθεί αρχικά από έμπειρους συνεργάτες του Εργαστηρίου Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού (Δ. Μούρτζης, Π. Σταυρόπουλος, Σ. Μακρής, Κ. Αλεξόπουλος, Π. Αϊβαλιώτης κ.ά.), ενώ η στελέχωση θα διευρυνθεί και με στελέχη άλλων εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και Πανεπιστημίων του εξωτερικού.


ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ “TEACHING FACTORY”
Σε κοινή τους δήλωση ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών καθηγητής Χρήστος Μπούρας, ο Αντιπρύτανης Έρευνας & Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Πατρών καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος και ο Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών καθηγητής Βασίλειος Κωστόπουλος, αναφέρουν  ότι «το Πανεπιστήμιο Πατρών υποστηρίζει ενεργά το Κέντρο Ικανοτήτων “Teaching Factory” για Κατάρτιση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ανάπτυξη και Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην Βιομηχανία».

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης «Κέντρα Ικανοτήτων» συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

 

Από το Γραφείο Επικοινωνίας Τύπου