Δελτίο Τύπου

Σημαντική Διάκριση του  Πανεπιστημίου  Πατρών – Συγκαταλέγεται μεταξύ των τετρακοσίων  καλύτερων Ιδρυμάτων παγκοσμίως και τρίτο στην Ελλάδα
Σημαντική διάκριση για το Πανεπιστήμιο Πατρών, αφού σύμφωνα με  τα αποτελέσματα της παγκόσμιας κατάταξης των κορυφαίων  Πανεπιστήμιων  «Top Universities by Top Google Scholar Citations» της Webometric  τα οποία  ανακοινώθηκαν στις 26 Ιανουαρίου 2022, το Πανεπιστήμιο Πατρών καταλαμβάνει την 375η θέση στον κόσμο και την 3η στην Ελλάδα https://www.webometrics.info/en/transparent. Η συγκεκριμένη λίστα αξιολόγησης περιλαμβάνει περισσότερα από 5000 Πανεπιστήμια από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και 24 Ελληνικά. Η κατάταξη διαμορφώνεται με βάση τον αριθμό αναφορών (citations) που έχει λάβει το κάθε Πανεπιστήμιο, καθώς και  το ερευνητικό έργο των καθηγητών και ερευνητών του. Η συλλογή των στοιχείων γίνεται μέσω της δημοφιλούς μηχανής αναζήτησης Google Scholar. Για λόγους  κανονικοποίησης, συλλέγονται αναφορές από τα κορυφαία 210 δημόσια προφίλ του κάθε πανεπιστημίου εξαίροντας τα 20 πρώτα. Αυτό γίνεται προκειμένου η σύγκριση να είναι αφενός ανεξάρτητη του μεγέθους των Ιδρυμάτων και αφετέρου για να γίνει πιο αντιπροσωπευτικό το δείγμα καταργώντας τις ακραίες τιμές. Η συγκεκριμένη διάκριση αποδεικνύει  για μια εισέτι φορά το υψηλής απήχησης ερευνητικό έργο των Μελών ΔΕΠ  του Πανεπιστημίου Πατρών.


Υποβολή προτάσεων για καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που θα χρηματοδοτηθούν,
 έως 28.02.2022
Ανακοινώθηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες  για το  Ευρωπαϊκό έργο Intecmed ENI CBC Med. Στόχος του συγκεκριμένου έργου  είναι ο εντοπισμός και η επιλογή 48 επίδοξων επιχειρηματιών (12 ανά συμμετέχουσα χώρα), οι οποίοι θα προτείνουν  μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα που θα αναπτυχθεί και θα βελτιστοποιηθεί με την υποστήριξη του έργου INTECMED. Οι τρεις  (3) πλέον καινοτόμες ιδέες θα λάβουν  χρηματική ενίσχυση  ως ακολούθως :1η θέση: 30.000€, 2η θέση: 20.000€, 3η θέση: 10.000€) για το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας της επιχείρησής τους και υλοποίησης της ιδέας τους. Δικαιούχοι θα είναι : Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Οι υποβολές  προτάσεων θα γίνονται  έως  και  τις 28.02.2022Το Επιμελητήριο Αχαΐας είναι ο Επικεφαλής εταίρος του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ENI CBC Med Programme. Περισσότερα στοιχεία για την Πρόσκληση & Οδηγίες υποβολής θα βρείτε στο site του Επιμελητηρίου Αχαΐας


Βραβείο καλύτερης εργασίας  σε Διεθνές Συνέδριο απονεμήθηκε σε  Μέλος ΔΕΠ   του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Η εργασία με τίτλο “ On the influence of axial distortions on lubricant film and friction force of top piston ring conjunction near to TDC” με τη συμμετοχή του μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Αναπληρωτή Καθηγητή Νικολακόπουλου Παντελή, του Δρ. Αναστασίου Ζάβου και του Διπλ. Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού  Μηχανικού  Αντωνακάκη Γεωργίου, απέσπασε το βραβείο καλύτερης εργασίας (Best Paper Award) σε διεθνές συνέδριο Τριβολογίας ITRS2021 που διεξήχθη διαδικτυακά στις 08-10 Δεκεμβρίου 2021. Η εργασία έγινε καθ’ ολοκληρία στο Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Πανεπιστήμιο Πατρών συγχαίρει τον Αναπληρωτή Καθηγητή Παντελή Νικολακόπουλο για τη διάκρισή του.


Μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής συνέβαλε καθοριστικά  στην ανάπτυξη του συστήματος EYWA  που πήρε την  1η θέση σε παγκόσμιο διαγωνισμό
Το Πανεπιστήμιο Πατρών συγχαίρει τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ιωάννη Κιουτσιούκη του Τμήματος Φυσικής για την καθοριστική συμβολή του στην ανάπτυξη του συστήματος EYWA που κατέκτησε την  1η θέση στον παγκόσμιο διαγωνισμό για το Βραβείο Ορίζοντα (Horizon Prize) “Early Warning for Epidemics” του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (European. Innovation Council). https://ec.europa.eu/info/news/eic-horizon-prize-early-warning-epidemics-commission-awards-eu5-million-winning-project-2022-jan-17_en). Το EYWA συν-αναπτύχθηκε από τρία Ινστιτούτα (core partners: NOA-BEYOND, ECODEV, LAPUP). Στο EYWA συμμετείχαν επίσης άλλοι δώδεκα ευρωπαϊκοί οργανισμοί (partners) που εξυπηρετούν ερευνητικούς σκοπούς, ασκούν δραστηριότητες καταπολέμησης κουνουπιών, ανήκουν σε τομείς υγείας και λήψης αποφάσεων. Το EYWA βασίζεται στην παρατήρηση της Γης και σε πολλά́ άλλα δεδομένα που σε συνδυασμό με μαθηματικά μοντέλα και data-driven μοντέλα, βελτιώνει την ετοιμότητα της Ευρώπης να καταπολεμήσει τις ασθένειες που μεταδίδονται από έντομα-διαβιβαστές, αντιμετωπίζοντας επίσης τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία (Mariya Gabriel, Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth). Η επιτυχία αυτή αποτελεί μια ιδιαίτερη διάκριση για το Τμήμα Φυσικής, τη Σχολή Θετικών Επιστημών και το Πανεπιστήμιο Πατρών.


Μεγάλη Δωρεά Χρωμάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών από την
ISOMAT
Η ISOMAT προχώρησε στη δωρεά χρωμάτων προς το Πανεπιστήμιο Πατρών για τη βαφή των προσόψεων του κεντρικού κτιρίου του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, συνολικής έκτασης 4.500 τ.μ., με στόχο την αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου για τους φοιτητές, το προσωπικό αλλά και την τοπική κοινωνία. Με μια ιδιαίτερη ευαισθησία που τη διακατέχει για τους νέους και την εκπαίδευση, η ISOMAT περήφανα συνέβαλε στην υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου. Η εταιρία ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, για την εξ’ ολοκλήρου διάθεση της ποσότητας χρωμάτων με σκοπό την αποκατάσταση όλων των εξωτερικών όψεων του κεντρικού κτιρίου, το οποίο βρισκόταν σε κακή κατάσταση.  Το κτίριο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1991 και για 30 συναπτά έτη δεν είχε γίνει καμία εργασία συντήρησης. Η αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου είναι πραγματικά εντυπωσιακή και την χάρηκαν τόσο το προσωπικό που εργάζεται σε αυτό αλλά ακόμη παραπάνω οι φοιτητές. Τα τελευταία 3 χρόνια η ISOMAT έχει διαθέσει υλικά και χρώματά της για την αισθητική αναβάθμιση 93 εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, η εταιρία στηρίζει συνεχώς πολλαπλά ακαδημαϊκά και ερευνητικά προγράμματα των πανεπιστημιακών φορέων. Με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΠΠ συγκεκριμένα, η ISOMAT σκοπεύει να συνεχίσει τη συνεργασία μέσω φοιτητικών διαγωνισμών, επισκέψεων φοιτητών στις εγκαταστάσεις της ISOMAT, από κοινού διεξαγωγή διπλωματικών εργασιών, πρακτικών ασκήσεων και διδακτορικών διατριβών.  Η #ΙSOMAT με υψηλό αίσθημα ευθύνης θα συνεχίσει να στηρίζει με πράξεις «από καρδιάς» τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας και να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ποιότητας των συνθηκών εκπαίδευσης μαθητών και φοιτητών.


Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών επιστρέφουν στο ακαδημαϊκό τους «σπίτι»
Το κοινωνικό δίκτυο των απόφοιτων του Πανεπιστημίου Πατρών ενισχύεται όλο και περισσότερο. Πλέον 7.623 απόφοιτοι-μέλη του δικτύου συναντήθηκαν στην κοινωνική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου Πατρών. Περιηγηθείτε και γνωρίστε τη διαδρομή διακεκριμένων απόφοιτων του Πανεπιστημίου μας μέσω της ανανεωμένης στήλης https://alumni.upatras.gr/category/stories/. Αναμνήσεις, φοιτητικές εμπειρίες, συνήθειες των όμορφων φοιτητικών χρόνων βρίσκονται στο επίκεντρο.
Ο τρόπος εγγραφής στο δίκτυο είναι εύκολος και γρήγορος συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία της ιστοσελίδας: https://alumni.upatras.gr/register/
Ως πότε θα απουσιάζεις από τη δική σου φοιτητική παρέα;

Τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης 11771
Πρωταρχικό μέλημα είναι η διατήρηση της ασφάλειας καθώς και της ομαλής λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Ανά πάσα στιγμή της ημέρας μπορείτε να καλείτε στην τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης 11771 για άμεση παρέμβαση και παροχή βοήθειας εντός της πανεπιστημιούπολης.   


Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» ΚΑ171- Διαδικασία σύνταξης και υποβολής Προτάσεων Call 2022- To Erasmus+ ξεπερνά τα σύνορα της Ευρώπης!
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ιδρυματικής πρότασης: Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2022.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων: Τετάρτη, 9 Φεβρουαρίου 2022.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδικασία σύνταξης και υποβολής Προτάσεων: https://www.upatras.gr/erasmus-diethnis-kinitikotita-ka171-diadikasia-syntaxis-kai-ypovolis-protaseon-call-2022/


7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»
Το 7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών στις 16, 17 & 18 Σεπτεμβρίου 2022. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) και από το Εργαστήριο Η/Υ και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΗΥΕΤ), του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Σκοπός του συνεδρίου είναι η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και πανεπιστημιακής κοινότητας, προκειμένου να αναδυθούν τάσεις και προοπτικές στη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, να αναδειχτούν μεθοδολογίες αλλά και καλές πρακτικές της ενσωμάτωσής τους στη διδασκαλία και τη μάθηση σε ένα ευρύ σύνολο γνωστικών πεδίων. Ημερομηνία υποβολής πλήρους κειμένου για όλες τις κατηγορίες εργασιών: έως 15 Μαΐου 2022 μέσω του συστήματος EasyChair. Οι ανακοινώσεις που θα κριθούν θετικά με διπλή ανώνυμη κρίση και θα παρουσιαστούν στη διοργάνωση θα συμπεριληφθούν σε τόμο πρακτικών. Στον ιστότοπο https://www.ocean.upatras.gr/7c/ , ο οποίος ενημερώνεται περιοδικά, είναι αναρτημένη όλη η πληροφορία που αφορά τη διοργάνωση.


Σεμινάρια επιμόρφωσης μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού
H Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικούς Υπαλλήλους, σε θέματα δημιουργίας προσβάσιμων αρχείων Word, PowerPoint, Excel και PDF.Κύριος στόχος των σεμιναρίων είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα προσβασιμότητας αρχείων και η ευαισθητοποίηση της Πανεπιστημιακής κοινότητας. Η εκπαίδευση θα είναι διάρκειας 1 ώρας για κάθε ενδιαφερόμενο και τα σεμινάρια θα πραγματοποιούνται σε μηνιαία βάση.
Για τους μήνες Φεβρουάριο – Μάρτιο 2022 οι ημερομηνίες και οι ώρες που έχουν οριστεί Diaκαι μπορεί να επιλέξει ο/ η κάθε ενδιαφερόμενος/ η είναι οι εξής:
-Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου στις 11π.μ.
-Τετάρτη, 16 Μαρτίου στις 12μ.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://socialwelfare.upatras.gr/seminaria-epimorfosis-melon-dep-kai-d/


Τηλέφωνα Ανάγκης/Επιφυλακής 

Τα τηλέφωνα για ώρες ανάγκης στην κοινότητά μας είναι:

  • 11771, τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης, την οποία μπορείτε να καλείτε επί 24/ώρου βάσεως, από οποιοδήποτε κινητό ή σταθερό τηλέφωνο (εντός νομού Αχαΐας). Η τηλεφωνική αυτή γραμμή συνδέεται απ’ ευθείας με τους φύλακες του Πανεπιστημίου, για άμεση παροχή βοήθειας.
  • Οι βλάβες μπορούν να ανακοινώνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον αριθμό τηλεφώνου 2610 996666 και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες στην ομάδα επιφυλακής εγκαταστάσεων (τηλέφωνο:6978188888) ή στο τηλέφ.: 2610 996666 (το οποίο θα εκτρέπεται στην ομάδα επιφυλακής εγκαταστάσεων). Οι βλάβες τηλεφώνων και δικτυακών υποδομών δηλώνονται στο τηλέφωνο 6982961126 της επιφυλακής δικτύων.
  • Οι αριθμοί κλήσης των φυλάκων είναι 6978188881 και 6978188882 (εντός και εκτός νομού Αχαΐας).
  • Για ό,τι αφορά βλάβες στο Αγρίνιο θα πρέπει να ενημερώνετε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τον κ. Ν. Τσάτσο, στο τηλ. 2641074206 (e-mail: ntsatsos@upatras.gr).
  • Λογότυπο-Alumni

Ιστότοπος Αποφοίτων Πανεπιστημίου Πατρών
Κάνε την εγγραφή σου τώρα!

https://alumni.upatras.gr/

 

 Από το Γραφείο Επικοινωνίας Τύπου