Διάκριση για το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας

Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών εκφράζει τη μεγάλη της χαρά για την επιλογή του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου μας, από τον Διεθνή Οργανισμό International Centre for the study of the preservation and Restoration of Cultural Heritage – ICCROM.

Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη επιλογή πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε πολλές υποψηφιότητες από όλον τον κόσμο, στους ελάχιστους φορείς Πολιτιστικής κληρονομιάς (Μουσεία, Βιβλιοθήκες και Αρχεία) που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα “Our Collections matter”/OCM/”Οι συλλογές μας έχουν σημασία”  για το 2024-2025.

Συγχαίρουμε όλους όσους συνέβαλαν στην σημαντική διάκριση και θεωρούμε ότι η επιλογή του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας τιμά το ίδιο, τη Σχολή Θετικών Επιστημών και το Πανεπιστήμιό μας και το αναδεικνύει σε ένα σύγχρονο και βιώσιμο Μουσείο, καθώς με τις πρακτικές που υιοθετεί, συμβάλει ενεργητικά στο μετασχηματισμό του, σε “Πράσινο Μουσείο”.

 

______________
Ο Κοσμήτορας
Γεώργιος Παπαθεοδώρου