Διάκριση Μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας

Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών συγχαίρει τον Καθηγητή του Τμήματος Χημείας κ. Νικόλαο Καραμάνο, πρώην Αναπληρωτή Πρυτάνεως, για την επιλογή του από το Clarivate – Web of Science ως highly cited researchers 2022, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται περίπου το 0.1% των ερευνητών παγκοσμίως.

Η διάκριση αυτή, αποτελεί μεγάλη τιμή για το Τμήμα Χημείας, τη Σχολή Θετικών Επιστημών και το Πανεπιστήμιο Πατρών, καθώς μέσω αυτού αντανακλάται το κύρος και η επιστημονική εμβέλεια τόσο του τιμώμενου, όσο και της Σχολής μας κατ’ επέκταση.

Ευχόμαστε θερμά, υγεία και δύναμη για νέες επιστημονικές επιτυχίες.

____________
Γεώργιος Παπαθεοδώρου
Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πατρών