Διάκριση μέλους ΔΕΠ Τμήματος Ιατρικής

Ο κ.  Νεοκλής Γεωργόπουλος, καθηγητής Ενδοκρινολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών εξελέγη πρόεδρος της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας- Πανελλήνιας Ένωσης Ενδοκρινολόγων (ΕΕΕ-ΠΕΕ).