Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης της Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης για την επικαιροποίηση προσαρμογής και την συμμόρφωση του Πανεπιστημίου Πατρών στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)» με αριθ. Διακήρυξης 9/24

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ