Διάκριση του Καθηγητή και Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Δ. Δαμάσκου

Με την διάκριση του Αντεπιστέλλοντος  Μέλους του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Αμερικής τιμήθηκε  ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας Δημήτριος Δαμάσκος με απόφαση της 143ης  Συνάντησης των Μελών του Συμβουλίου του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Αμερικής στις 6 Ιανουαρίου. Η συγκεκριμένη διάκριση απονέμεται σε επιστήμονες των οποίων η συμβολή στον τομέα της Αρχαιολογίας είναι εξαιρετικά σημαντική.

Τα μέλη του Ινστιτούτου είναι διακεκριμένοι μελετητές που κατέχουν αναγνωρισμένη  θέση σε κάποιον κλάδο της αρχαιολογίας ή στις τέχνες και τις επιστήμες που σχετίζονται με αυτόν, συμπεριλαμβανομένων των τομέων της εκπαίδευσης, της συντήρησης και των μουσείων. Προκειμένου να τους απονεμηθεί αυτή η διάκριση, τα μέλη προτείνονται από τους συναδέλφους τους και εκλέγονται κατόπιν ψηφοφορίας του Συμβουλίου https://www.archaeological.org/.

Στο πλαίσιο αυτό η συγκεκριμένη διάκριση του  Καθηγητή Δημήτρη Δαμάσκου αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Πανεπιστήμιο Πατρών γιατί αποδεικνύει για μια ακόμα φορά την επιστημονική αρτιότητα και την Αριστεία του Διδακτικού Προσωπικού του.