Δωρεάν διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα δημιουργίας προσβάσιμων αρχείων

Στο πλαίσιο της Δράσης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών»,  η Κοινωνική Μέριμνα διοργανώνει δωρεάν διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια, που απευθύνονται σε μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και Διοικητικούς Υπαλλήλους, σε θέματα δημιουργίας προσβάσιμων αρχείων σε μορφή WordPowerPointExcel και PDF.

Κύριος στόχος των σεμιναρίων είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα προσβασιμότητας αρχείων. Η παροχή προσβάσιμων εγγράφων είναι σημαντική για την υποβοήθηση των εντυποανάπηρων φοιτητών και μελών του Πανεπιστημίου μας, αλλά και για τους διοικητικούς υπάλληλους που αλληλεπιδρούν με το κοινό και τις ιστοσελίδες του Πανεπιστήμιου και πρέπει να παρέχουν προσβάσιμο περιεχόμενο.

Tα σεμινάρια καλύπτουν τις εξής θεματικές ενότητες:

  • Πως δημιουργούμε προσβάσιμα έγγραφα Word
  • Πως δημιουργούμε προσβάσιμα υπολογιστικά φύλλα Excel
  • Πως δημιουργούμε προσβάσιμες παρουσιάσεις PowerPoint
  • Πως δημιουργούμε προσβάσιμα αρχεία PDF

Τα σεμινάρια έχουν χρονική διάρκεια μίας ώρα και θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας ZOOM στις εξής ημερομηνίες:   

  • 23 Ιουνίου, 10:00
  • 24 Ιουνίου, 11:00
  • 29 Ιουνίου, 13:00
  • 30 Ιουνίου, 13:00

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή, δηλώνοντας την ημερομηνία παρακολούθησης και θα σας αποσταλούν οδηγίες για το πως θα συνδεθείτε μία εβδομάδα πριν την πραγματοποίηση του σεμιναρίου.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch0JV-9hF10vklc62mnAFD1BW1OjA-E6EHW-qGMV4QWpkV4g/viewform

Επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://socialwelfare.upatras.gr/seminaria-epimorfosis-melon-dep-kai-d/