Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών στη λίστα του University of Stanford

Η ερευνητική ομάδα του Καθ. Ιωάννη Ιωαννίδη από το Meta-Research Innovation Center στο University of Stanford ανάρτησε στην διεύθυνση https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw τις επικαιροποιημένες λίστες κατάταξης των επιστημόνων βάσει της επιρροής τους στη διεθνή βιβλιογραφία λαμβάνοντας  υπόψη το δημοσιευμένο επιστημονικό έργο έως το τέλος του 2021. Η εν λόγω ερευνητική ομάδα κατατάσσει, χρησιμοποιώντας την βάση δεδομένων Scopus, περίπου 7 εκατομμύρια επιστήμονες.

Επισυνάπτοντα οι αντίστοιχοι πίνακες (GRC-Upatras-career impact.pdf και GRC-Upatras-2021 impact.pdf) με τα ονόματα των μελών του Πανεπιστημίου Πατρών που συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω λίστες, αναδεικνύοντας την δυναμική του Πανεπιστημίου Πατρών και την συμβολή του στην έρευνα.