Νέα ημερομηνία εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Σας ενημερώνουμε ότι,  σε συνέχεια του από 30.09.2022 ηλεκτρονικού μηνύματος της Προέδρου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγήτριας κ. Ευδοκίας Μπίλλη,   οι εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας που αναβλήθηκαν κατόπιν ενημέρωσης του Γραφείου Αρωγής Χρηστών «ΖΕΥΣ»,  θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 24.11.2022 και σε ώρες που θα οριστούν από την Εφορευτική Επιτροπή, με ηλεκτρονική Ψηφοφορία.

 

Η Κοσμήτορας

Σταυρούλα Χ. Γεωργοπούλου

Καθηγήτρια