Δελτίο τύπου

Σχετικά με το σχέδιο του ακαδημαϊκού χάρτη του Πανεπιστημίου Πατρών

Η Πρυτανική Αρχή και πριν την εκλογή της, αλλά και αμέσως μετά είχε διακηρύξει την πρόθεσή της για τη δημιουργία Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού για την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πατρών. Έτσι στη πρώτη Σύγκλητο ορίσθηκε αυτή η Επιτροπή η οποία με απόφαση της Συγκλήτου έλαβε εντολή να επεξεργασθεί ένα Στρατηγικό Σχεδιασμό για το Πανεπιστήμιο με βάση τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Βιώσιμο και διεθνώς αναγνωρίσιμο Πανεπιστήμιο Πατρών με ακαδημαϊκές και ερευνητικές σταθερές.
 • Δυνατότητα προσφοράς ποιοτικής εκπαίδευσης στους φοιτητές, με την ύπαρξη διδασκόντων και προσωπικού όλων των κατηγοριών, ταυτόχρονα με την ύπαρξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών, βιβλιοθηκών και την ύπαρξη φοιτητικής μέριμνας σε σίτιση και στέγαση.
 • Μη δυνατότητα λειτουργίας Τμημάτων μιας Σχολής σε διαφορετικές περιφερειακές ενότητες (νομούς) και σε αποστάσεις που είναι απαγορευτικές για οποιασδήποτε μορφής ακαδημαϊκές συνέργειες, διδακτικές ή ερευνητικές. Η Σχολή πρέπει να λειτουργεί με Τμήματα που εξασφαλίζουν τον πυρήνα του προγράμματος σπουδών εκ των ενόντων, δηλαδή με μόνιμα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ. Στόχος για κάθε Τμήμα πενταετούς φοίτησης και με εκτεταμένο εργαστηριακό φόρτο είναι να λειτουργεί με έναν ελάχιστο αριθμό 15 μελών ΔΕΠ και αντίστοιχα εργαστήρια.
 • Τα προγράμματα σπουδών πρέπει να ανταποκρίνονται σε γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται από προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και είναι γενικώς αποδεκτά ως τέτοια.
 • Να μην υπάρχουν τμήματα με ομοειδή προγράμματα σπουδών.

Η Επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη της α) το πρόσφατο νομοσχέδιο με την καθιέρωση ελάχιστης βάσης εισαγωγής, β) τον τετραετή προγραμματισμό που πρέπει να καταθέσει το Πανεπιστήμιο Πατρών στην ΕΘΑΕΕ και γ) την πρόθεση της Ελληνικής Πολιτείας να νομοθετήσει για τον Ακαδημαϊκό  Χάρτη της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό έχει τεθεί υπό συζήτηση στο Πανεπιστήμιο Πατρών το προτεινόμενο σχέδιο της Επιτροπής. Το συγκεκριμένο Σχέδιο δεν έχει ακόμη συζητηθεί και εγκριθεί από τη Σύγκλητο, η οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνη να αποφασίζει για το αν και το πως θα εισηγηθεί το Σχέδιο στο Υπουργείο Παιδείας. Όταν το συγκεκριμένο Σχέδιο τεθεί ως θέμα στη συνεδρίαση της Συγκλήτου, είναι αυτονόητο ότι θα κληθούν οι Φορείς της Περιφέρειας να εκφράσουν τη γνώμη τους, πλην όμως η τελική απόφαση για την εισήγηση ανήκει αποκλειστικά στην Σύγκλητο.

Στη σημερινή συνεδρίαση της Συγκλήτου δόθηκαν 21 θέσεις έκτακτου προσωπικού και 2 θέσεις μελών ΔΕΠ, για το Τμήμα Μουσειολογίας. Τέλος δόθηκαν θέσεις έκτακτου προσωπικού και μελών ΔΕΠ σε Τμήματα του Πανεπιστημίου. Η προσπάθεια μας είναι να μπορούν να γίνονται τα μαθήματα για τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ και να έχουν τη δυνατότητα οι φοιτητές αυτοί να πάρουν το πτυχίο τους. Η υποστήριξη στους φοιτητές και στα Τμήματα του Πανεπιστημίου αποδεικνύεται με έργα, αποτελέσματα και διεκδικήσεις. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη Σύγκλητο και όλους όσους βοήθησαν αθόρυβα και δημιουργικά για όλα αυτά. Προτεραιότητα μας, η θεμελίωση ενός διεθνώς αναγνωρίσιμου Πανεπιστήμιου Πατρών και η άρτια εκπαίδευση των φοιτητών μας. Αξίωμα της Πρυτανικής Αρχής η αποχή από άγονες αντιπαραθέσεις με μοναδικό στόχο μια πορεία δημιουργίας και προσφοράς.

Προσβάσιμα τα αποτελέσματα αποτίμησης διδακτικού έργου για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2020-21

Προσβάσιμα τα αποτελέσματα αποτίμησης του διδακτικού έργου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της ΜΟΔΙΠ, https://ps.modip.upatras.gr/. Η ηλεκτρονική αποτίμηση διεξήχθη από τις 7 Δεκεμβρίου 2020 έως και τις 24 Ιανουαρίου 2021 και αξιολογήθηκαν συνολικά 1.235 μαθήματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών ενώ συμπληρώθηκαν 27.150 ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια. Να σημειωθεί ότι είναι ο μεγαλύτερος αριθμός ερωτηματολογίων τα τελευταία τέσσερα χρόνια που εφαρμόζεται η διαδικασία αποτίμησης σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου ηλεκτρονικά, παρουσιάζοντας  αύξηση 85% σε σχέση με το αντίστοιχο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-20. Ευχαριστούμε όλους τους φοιτητές που, κατανοώντας τη σημασία της συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, συμμετείχαν σε αυτήν καταθέτοντας την άποψή τους για τα μαθήματα στα οποία είχαν εγγραφεί βαθμολογώντας αλλά και διατυπώνοντας ελεύθερα και ανώνυμα τη γνώμη τους μέσω των σχολίων τους. Αξίζουν παράλληλα ιδιαίτερες ευχαριστίες στα μέλη των Ομάδων Εσωτερικής Αξιολόγησης (Ο.Μ.Ε.Α.) των Τμημάτων για τις συνεχείς προσπάθειές τους προς αυτήν την κατεύθυνση και για τον επιπλέον φόρτο εργασίας που έχουν αναλάβει με στόχο τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών. Τέλος, ευχαριστούμε τα μέλη του διδακτικού προσωπικού των Τμημάτων για τη διαρκή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, με αποτέλεσμα την εξέλιξη και τη βελτίωση του διδακτικού έργου στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η PATRAS IQ εκκινεί PHYGITAL – σε ψηφιακό τόπο η διεξαγωγή της 7ης Έκθεσης Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογωσίας

Σε ένα κοινό ψηφιακό και εικονικό ‘τόπο’ συζήτησης, διασύνδεσης, προβολής και συνεργασίας, θα διεξαχθεί η  7η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας με Phygital τρόπο το τριήμερο 8-9-10 Οκτωβρίου 2021. Η «Οργανωτική Επιτροπή Patras IQ», με γνώμονα κυρίως την προφύλαξη της δημόσιας υγείας συνεχίζοντας με καινοτότομο τρόπο την δραστηριότητά της, αποφάσισε, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και μέσα που θα επιτρέψουν να παρευρεθούμε όλοι, σε ένα κοινό ψηφιακό και εικονικό ‘τόπο’ συζήτησης, διασύνδεσης, προβολής και συνεργασίας, την διεξαγωγή της 7ης Έκθεσης Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας.  Η προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει. Στόχος μία αναβαθμισμένη και υψηλού επιπέδου διοργάνωση που θα εξυπηρετήσει εκθέτες και συμμετέχοντες, ενώ παράλληλα θα διεγείρει το ενδιαφέρον του κοινού ξεπερνώντας τις προσδοκίες του.

Επιπρόσθετα, η «Οργανωτική Επιτροπή Patras IQ» ανακοινώνει  τη συνέργεια με το εγκεκριμένο έργο του Προγράμματος ENI CBC MED PROGRAMME 2014 – 2020 “Incubators for Innovation and Technological in the Mediterranean – INTECMED “ στο πλαίσιο αξιοποίησης των κάτωθι δράσεων του έργου και  στόχο τη διεθνοποίηση της έκθεσης, με συμμετοχές από άλλες χώρες και συγκεκριμένα (Ισπανία, Τυνησία και Αίγυπτο) και την διαμόρφωση ενός Μεσογειακού δικτύου αντίστοιχων πρωτοβουλιών με επίκεντρο την έκθεση PATRAS IQ.

 • Σύσταση και λειτουργία επιτροπής με τίτλο «Περιφερειακή Συμμαχία για τη Μεταφορά Καινοτομίας (Regional Alliance for Innovation Transfer)», ρόλο τον οποίο αναλαμβάνει η “Οργανωτική Επιτροπή PATRAS IQ”. Σκοπός της Συμμαχίας είναι να λειτουργήσει εποπτικά και συμβουλευτικά στο έργο καθοδηγώντας τις βασικές δράσεις του.
 • Σύσταση και λειτουργία Γραφείου στο Παν. Πατρών για την υποστήριξη των δράσεων του INTECMED (Regional Innovation Facility Point), που έχουν επίκεντρο ένα διαγωνισμό επιχειρηματικών ιδεών και εκπαιδευτικό πρόγραμμα mentorship.
 • Διοργάνωση matchmaking events για την ανάπτυξη συνεργασιών.
 • Υλοποίηση διαγωνισμού Καινοτόμων Ιδεών
 • Συμμετοχή στην Έκθεση Μεταφοράς Καινοτομίας – PATRAS IQ, όλων των επιχειρηματικών ιδεών της Μεσογείου που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα.
 • Διασύνδεση της PATRASIQ με φορείς των συμμετεχουσών χωρών για τη δημιουργία Μεσογειακού Δικτύου

Οι ανωτέρω δράσεις χρηματοδοτούνται από το έργο INTECMED και τους προϋπολογισμούς του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Καινοτόμος τεχνολογία οπτοακουστικής μετατροπής και αναπαραγωγής ηχητικων σημάτων μέσω πλάσματος λέιζερ από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Η Ομάδα Τεχνολογίας Ήχου και Ακουστικής (Audiogroup), του Εργαστηρίου Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, δημοσίευσε αποτελέσματα νεωτερικής μεθόδου για παραγωγή ακουστικών σημάτων μέσω οπτικοακουστικής μετατροπής και αναπαραγωγής ηχητικών σημάτων μέσω πλάσματος λέιζερ. Η πειραματική και θεωρητική μελέτη της τεχνολογίας δημοσιεύθηκε στις 22/1/2021 στο επιστημονικό περιοδικό Nature Scientific Reports. Το άρθρο έχει συν-συγγραφείς τα μέλη της Ομάδας Κωνσταντίνο Καλέρη (Υ.Δ.), Παναγιώτη Χατζηαντωνίου (Ε.ΔΙ.Π) και Ιωάννη Μουρτζόπουλο (καθηγητή) και Bjoern Stelzner (Dr) και Δημοσθένη Τρίμη (καθηγητή) από το Εργαστήριο EBI-vbt του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Καρλσρούης (ΚΙΤ),  όπου πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα. Για την τεχνολογία αυτή, το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καρλσρούης (ΚΙΤ) υπέβαλαν από κοινού, αίτημα κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας.

Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Πανεπιστημίου Πατρών

Στο πλαίσιο  ενίσχυσης της εξωστρέφειας και επικοινωνίας, το Πανεπιστήμιο Πατρών διατηρεί ενεργά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την ουσιαστική και πλήρη ενημέρωση όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και των φίλων της.

Ακολουθώντας τις σελίδες σε Facebook: Πανεπιστήμιο Πατρών-University of Patras (https://www.facebook.com/upatras), Instagram: upatras (https://www.instagram.com/upatras) και Twitter: upatras (https://twitter.com/upatras) μπορείτε να ενημερώνεστε για  όλες τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Στο πλαίσιο δημιουργίας του κοινωνικού δικτύου των απόφοιτων του Πανεπιστημίου (https://alumni.upatras.gr/alumnisocialnetwork/?fbclid=IwAR1a5CKDBE0AmN8CaVfQTLGYLCYaAHmprkgVqLSvGhhuS0IUEwqpmX2S_Fs), έτσι ώστε να διατηρηθούν «ζωντανές» οι αναμνήσεις των  φοιτητικών χρόνων,  διαμορφώθηκε αντίστοιχη σελίδα στο Facebook: Απόφοιτοι Πανεπιστημίου Πατρών-University of Patras Alumni (https://www.facebook.com/upatrasalumni) με σκοπό οι Απόφοιτοι μας να μείνουν σε επαφή αλλά και να ενημερώνονται για καίρια ζητήματα που τους απασχολούν. Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει ενεργό προφίλ στον ιστότοπο επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης – LinkedIn (https://www.linkedin.com/universityofpatras), τον οποίο μπορείτε να ακολουθήσετε εξίσου.  

Ενδεικτικά η σελίδα στο Facebook φιλοξενεί 16.879 ακόλουθους, ενώ στο LinkedIn 39.562. Σε όλα τα μέσα παρατηρήθηκε σημαντική αυξητική τάση το τρέχον χρονικό διάστημα.

Σας ευχαριστούμε!

Αν και από απόσταση, συνεχίζουμε όλοι ΜΑΖΙ εξίσου δυναμικά!

Επιβάλλεται αυστηρή τήρηση των μέτρων στην πανεπιστημιούπολη και άμεση ενημέρωση της προϊστάμενης αρχής από τους θετικούς στην covid 19 για αποφυγή της διασποράς

Η εμφάνιση κρουσμάτων σε χώρους του Πανεπιστημίου, επιβάλλει την έτι περαιτέρω  αυστηρή τήρηση των μέτρων προς αποφυγή της διασποράς. Στο πλαίσιο αυτό, με την εμφάνιση οποιουδήποτε συμπτώματος όπως βήχας, πυρετός, μυαλγίες, απώλεια γεύσης-όσφρησης κλπ είναι αναγκαία η επικοινωνία  με γιατρό, ενώ παράλληλα καθίσταται επιβεβλημένη η μη  προσέλευση στον εργασιακό χώρο και  η άμεση  ενημέρωση της προϊσταμένης αρχής. Σε περίπτωση διενέργειας τεστ COVID-19 με θετικό αποτέλεσμα θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα η υπηρεσία (ιατρός εργασίας, τεχνικός ασφαλείας) για το αποτέλεσμα.

Τονίζεται ότι σε περίπτωση εμφάνισης επιβεβαιωμένου κρούσματος σε μέλος του Πανεπιστημίου, επιβάλλεται η άμεση και χωρίς καμία καθυστέρηση ενημέρωση  του   Προϊσταμένου στην περίπτωση του διοικητικού προσωπικού ή του  Προέδρου  του Τμήματος στην περίπτωση διδακτικού προσωπικού/ΥΔ/μετ. φοιτητών/φοιτητών) για την άμεση εφαρμογή των απαιτούμενων ενεργειών σύμφωνα με το πρωτόκολλο (https://www.upatras.gr/sites/www.upatras.gr/files/covid_protocol.pdf).

Υπενθυμίζουμε ότι κρίνεται αναγκαία η πιστή εφαρμογή των κάτωθι μέτρων:

 • Αποφυγή συνωστισμού και τήρηση των ενδεδειγμένων αποστάσεων ασφαλείας σε όλους τους χώρους
 • Καθολική και σωστή χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
 • Ειδικότερα η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας και δεν πρέπει να αφαιρείται για λήψη ροφήματος και φαγητού ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, παρουσία άλλου ατόμου που δεν φέρει μάσκα.
 • Συχνό πλύσιμο-απολύμανση των χεριών

Δικτυακοί τόποι ανάρτησης συνεδριάσεων Συγκλήτου και Πρυτανικού Συμβουλίου

Στις 18.2.21 πραγματοποιήθηκε η αριθμ. 18 Συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και η αριθμ. 182 Συνεδρίαση της Συγκλήτου. Οι ημερήσιες διατάξεις καθώς και οι αποφάσεις των Συνεδριάσεων της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου αναρτώνται στους παρακάτω συνδέσμους:

Εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα από το ΚΕΔΙΒΙΜ

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει το αμέσως επόμενο διάστημα τα ακόλουθα εξ αποστάσεως επιμορφωτικά προγράμματα

 • Λογιστική και Επιχειρήσεις – ACCOUNTING AND BUSINESS
 • Εξειδικευμένα Προγράμματα Φυσικοθεραπείας
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
 • Performance: Θεωρία και πρακτική εφαρμογή

Δείτε επιπλέον πληροφορίες για τα προγράμματα στην ιστοσελίδα του Κέντρου https://kedivim.upatras.gr/e-learning/ ή ζητήστε επιπλέον πληροφορίες με e-mail kedivim@upatras.gr ή τηλεφωνικά 2610.99.66.39

Ερωτηματολόγιο του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου “Άσκηση και Πανδημία”

Με θέμα: «Σωματική Άσκηση και Πανδημία» δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό ανώνυμο ερωτηματολόγιο από τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Φυσικής Αγωγής του Γυμναστηρίου Πανεπιστημίου Πατρών. Σκοπός μέσω του ερωτηματολογίου να καταγραφεί το αποτύπωμα μιας  πρώτης εκτίμησης,  άποψης και συμπεριφοράς των ατόμων που σπουδάζουν ή εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σχετικά με την ωφελιμότητα της σωματικής άσκησης κατά την περίοδο της πανδημίας έναντι των περιοριστικών μέτρων  που ισχύουν για την ανάσχεση της νόσου  Covid-19. Στόχοι της έρευνας είναι να αναζητηθούν παράγοντες που λειτούργησαν καταλυτικά ή ανασταλτικά ώστε να ενταχθεί η φυσική δραστηριότητα στην καθημερινότητά μας και να καταγραφούν απόψεις για τους τρόπους δράσης και σκέψης των συμμετεχόντων στη δημιουργία του προσωπικού χαρακτήρα ενεργούς διαβίωσης (active living profile). Τα αποτελέσματα με δεδομένη την ανωνυμία των συμμετεχόντων, θα χρησιμοποιηθούν ερευνητικά και τα συμπεράσματα θα ανακοινωθούν και στην κοινότητα του Πανεπιστημίου Πατρών. Για να δείτε το ερωτηματολόγιο επισκεφθείτε το σύνδεσμο: https://forms.gle/nrqqpVsWnBgMRVCW6

Αδαπάνως η διεξαγωγή webinars με χρήση του zoom σεμιναρίων και συνεδρίων

Μετά από αίτημα του Πανεπιστημίου Πατρών στην zoom, εξασφαλίστηκαν χωρίς έξτρα κόστος άδειες για zoom webinars. Οι συγκεκριμένες άδειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διεξαγωγή διαδικτυακών συνεδρίων-σεμιναρίων και φτάνουν σε χωρητικότητα μέχρι 1000 συμμετέχοντες. Οι άδειες είναι δυναμικές και θα παραχωρούνται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου στο σύνδεσμο: https://www.upnet.gr/zoom-webinars/

Από το Γραφείο Επικοινωνίας Τύπου