Πρόγραμμα δια ζώσης Τελετών Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών (Απρίλιος 2022)

Πρόγραμμα διά ζώσης τελετών ορκωμοσίας προπτυχιακών φοιτητών – Ορθή Επανάληψη (Απρίλιος 2022) [αρχείο pdf]