Προκήρυξη για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τρφίμων»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΤΤ ΕΑΡΙΝΟ 2022-23