ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Νοσηλευτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α΄).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟ 2023-ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.pdf