Το «Quality Choice Prize Barcelona 2022» απονεμήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτάθηκε και έλαβε το «Quality Choice Prize Barcelona 2022». Το βραβείο διαχειρίζεται η «European Society for Quality Research» που εδρεύει στην Λοζάνη (Ελβετία), και απονέμεται σε επιλεγμένους Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς από όλο τον κόσμο ως επιβράβευση των πρωτοβουλιών τους σε στρατηγικές ποιοτικής διαχείρισης.

Το συγκεκριμένο βραβείο  αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το ίδρυμά μας και αντικατοπτρίζει το εξαιρετικό έργο που επιτελεί το διδακτικό, ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του ιδρύματος.

Related link: http://www.esqr.org/en/info/_convention