153/2.11.2023

Ημερήσια Διάταξη

Αποφάσεις

Θέμα 4ο

Θέμα 5ο Α

Θέμα 5ο Β

Θέμα 5ο Γ

Θέμα 5ο Δ

Θέμα 5ο Ε

Θέμα 5ο Ζ

Θέμα 5ο Η

Θέμα 5ο Θ

Θέμα 5ο Ι

Θέμα 5ο Κ

Θέμα 5ο Λ

Θέμα 5ο Μ

Θέμα 5ο Ν

Θέμα 5ο Ξ

Θέμα 5ο Ο

Θέμα 5ο Π

Θέμα 5ο Ρ

Θέμα 5ο Σ

Θέμα 5ο Τ

Θέμα 5ο Υ

Θέμα 5ο Φ

Θέμα 5ο Χ

Θέμα 5ο Ψ

Θέμα 5ο Ω

Θέμα 6ο

Θέμα 7ο

Θέμα 10ο

Θέμα 11o

Θέμα 12ο

Θέμα 14ο

Θέμα 15ο

Θέμα 16ο

Θέμα 17ο

Θέμα 18ο

Θέμα 19ο