Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας “Ευάγγελος Παπανούτσος” 2022-23

Η Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Πατρών καθιέρωσε και απονέμει για δεύτερη χρονιά το βραβείο εξαίρετης διδασκαλίας προκειμένου να τονίσει την πρωταρχική σημασία που δίνει το Πανεπιστήμιο Πατρών στη διδασκαλία στα προγράμματα των προπτυχιακών σπουδών και να αναγνωρίσει και να τιμήσει εκείνα τα μέλη του, τα οποία υπηρετούν τη διδασκαλία ως ιδανικό με ξεχωριστή ικανότητα και αφοσίωση. Η Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων απαρτίζεται από ένα εκπρόσωπο κάθε Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και συντονίζεται από τον αρμόδιο Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων.

Η Επιτροπή αποφάσισε ομοφώνως την από κοινού απονομή του βραβείου 2022-23 στους:

  • * Αθανάσιο ΣΚΟΔΡΑ, Καθηγητή Ψηφιακών Συστημάτων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής, και
  • * Αθανάσιο ΚΑΡΑΛΗ, Καθηγητή Διά Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής της Προσχολικής Ηλικίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Λίγα λόγια για τους βραβευθέντες, σταχυολογώντας τις μαρτυρίες και τα σχόλια των φοιτητών / τριών τους:

  • * Αθανάσιος ΣΚΟΔΡΑΣ: Εξαιρετικά καινοτόμος στη διδασκαλία του, εισάγει την κατασκευή ενός project καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Τα παραδείγματα της ύλης του μαθήματός του βασίζονται πάνω στην πραγματική ζωή. Το μάθημά του – λένε οι φοιτητές / φοιτήτριές του – είναι οργανωμένο και όμορφο, και η επικοινωνία μαζί τους εξαιρετική. Είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους καθηγητές του Τμήματος. Ακούραστος, ευφυής, καινοτόμος, με ήθος και ευγένεια, στέκεται κοντά στα παιδιά και τις πραγματικές τους ανάγκες.
  • * Αθανάσιος ΚΑΡΑΛΗΣ: Καινοτόμος στη διδασκαλία του εφαρμόζει το μοντέλο της αντεστραμμένης τάξης’ (flipped classroom), που αντιμεταθέτει τον ρόλο του διδάσκοντα – διδασκομένου και την μεταξύ τους σχέση, αμφισβητώντας το κυρίαρχο μοντέλο του ‘παντογνώστη’ δασκάλου με αυτό της αλληλεπίδρασης και αυτενέργειας του διδασκομένου. Οι φοιτητές / τριες εξαίρουν τη διδασκαλία του, το ήθος, την ευγένεια, την προσήνεια, το χιούμορ, ακόμη και τον υποστηρικτικό ρόλο που αναλαμβάνει σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Καινοτόμος, υποστηρικτικός, συνεργάσιμος, κοντά στα παιδιά και τις πραγματικές τους ανάγκες.

Η Πρυτανική Αρχή συγχαίρει ολόθερμα τους συναδέλφους για την βράβευσή τους κι εύχεται  το έργο τους ν’ αποτελέσει παράδειγμα για τις νεότερες γενιές.

____________
Prof. Dionissios Mantzavinos
Vice-Rector Academic & Int’l Affairs
University of Patras