Βραβείο Εξαίρετης Δημοσίευσης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ»

Με πρωτοβουλία της πρυτανικής αρχής το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει καθιερώσει το Βραβείο Εξαίρετης Δημοσίευσης.

Το βραβείο θεσπίστηκε (α) για να τονίσει την πρωταρχική σημασία που δίνει το Πανεπιστήμιο Πατρών στην βασική και εφαρμοσμένη έρευνα η οποία  στοχεύει στην προαγωγή της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης και (β) για να αναγνωρίσει και να επιβραβεύσει το κάθε εξαιρετικό ερευνητικό έργο που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Οι υποψηφιότητες κατατίθενται ηλεκτρονικά στην Γραμματεία της Πρυτανείας (rectorate@upatras.gr), οποτεδήποτε μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου 2022.

Αναλυτικές πληροφορίες: https://research.upatras.gr/wp-content/uploads/2022/09/P.Kanellopoulos.pdf