Υποτροφίες Lewis-Gibson Visiting Fellowships του Πανεπιστημίου του Cambridge σε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολογίας

Στις κ.κ. Γεωργία Γκότση, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας και Άννα Ρούσσου, Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας απονεμήθηκαν δυο (2) Υποτροφίες Επισκέπτη Καθηγητή (Lewis-Gibson Visiting Fellowships) για το έτος 2022-2023 από το Centre for Greek Studies του Πανεπιστημίου του Cambridge.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Τμήμα Φιλολογίας, αλλά και για το Πανεπιστήμιο Πατρών και επιβεβαιώνει εκ νέου τον υψηλό βαθμό αναγνωρισιμότητας των μελών του Τμήματος Φιλολογίας από τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα.