1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ανόργανης Χημείας, 19-21/11/2021

Το 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ανόργανης Χημείας θα διεξαχθεί 19-21 Νοεμβρίου 2021 στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών με προσκεκλημένους ομιλητές μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό) και μόνιμο Ερευνητικό Προσωπικό Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ινστιτούτων της Ελλάδας και της Κύπρου που δραστηριοποιούνται στο ερευνητικό πεδίο της Ανόργανης Χημείας. Το Συμπόσιο τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Τμήματος Χημείας και της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία μόνο των προσκεκλημένων ομιλητών και περιορισμένου ακροατηρίου (κατόπιν προσκλήσεως). Το Συμπόσιο θα περιλαμβάνει μόνο προφορικές παρουσιάσεις (διαλέξεις) από τους προσκεκλημένους ομιλητές. Η έναρξη των παρουσιάσεων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 09:00.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής καλούν όλους τους συναδέλφους μέλη-ΔΕΠ και Ερευνητές, φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες), μεταδιδάκτορες, και λοιπό κοινό, που δραστηριοποιούνται (άμεσα ή έμμεσα) ερευνητικά σε διάφορα πεδία που άπτονται της Χημείας, να παρακολουθήσουν διαδικτυακά (live streaming) το Συμπόσιο μέσω του YouTube πατώντας στο σύνδεσμο (link):

https://youtu.be/ORHJO__qpTc

Η διαδικτυακή παρακολούθηση παρέχεται στους συμμετέχοντες δωρεάν.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημερώσεις για το 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ανόργανης Χημείας μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα (στην Αγγλική γλώσσα):

https://gr-inorgchem.upatras.gr/

Σκοπός του Συμποσίου είναι να ενημερωθεί η Πανεπιστημιακή κοινότητα και η Κοινωνία για τους ερευνητικούς προσανατολισμούς και τα σύγχρονα αντικείμενα έρευνας των μελών ΔΕΠ και των Ερευνητών της Ανόργανης Χημείας της Ελλάδας. Επιπρόσθετα, θα γίνει αναφορά στο επιστημονικό έργο των πρόσφατα αφυπηρετησάντων μελών ΔΕΠ της Ανόργανης Χημείας και της συνεισφοράς τους στην ανάπτυξη και εξέλιξη της Ανόργανης Χημείας στην Ελλάδα και στον ευρύτερο ακαδημαϊκό/ερευνητικό χώρο. Σε αυτό το 1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ανόργανης Χημείας θα τιμηθούν οι αφυπηρετήσαντες Καθηγητές Ανόργανης Χημείας, κ.κ. Σπύρος Π. Περλεπές (Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών) και Θεμιστοκλής Καμπανός (Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων), για το τεράστιο ερευνητικό και εκπαιδευτικό τους έργο.

Η διοργάνωση του Συμποσίου υποστηρίζεται -μεταξύ των άλλων- από τους διεθνείς εκδοτικούς οίκους: Royal Society of Chemistry, Elsevier και Chemistry Europe (Wiley).