Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής αλλοδαπών και ομογενών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στην Φοιτητική Εστία (Ρίο)

Κατόπιν  απόφασης της Εφορείας Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών εγκρίθηκε η κατάταξη των αιτήσεων στέγασης ακ. έτους 2022-2022 στην Φοιτητική Εστία Πατρών στο Ρίο για τους ομογενείς και αλλοδαπούς φοιτητές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών

 

Η παραλαβή των δωματίων θα γίνει αποκλειστικά το διάστημα Δευτέρα 7/11/2022 έως Παρασκευή 11/11/2022,  9.00 – 14.00. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των δωματίων για όσους αναγράφεται ο αριθμός ταυτότητας, είναι η προσκόμιση βεβαίωσης σπουδών στο Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Πατρών. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ_ΠΑΛΑΙΩΝ_ΦΟΙΤΗΤΩΝ_2022_ΦΕΠ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ_ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ_ΦΟΙΤΗΤΩΝ_2022_ΦΕΠ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΟΜΟΓΕΝΩΝ_ΦΟΙΤΗΤΩΝ_2022_ΦΕΠ

Τηλ. επικοινωνίας      ΦΕΠ – Ρίο 2610 – 962183, 962188, 962180