Αποτελέσματα αξιολόγησης 2ης φάσης υποβολής αιτήσεων στέγασης στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Πατρών φοιτητών όλων των κατηγοριών ακαδ. έτους 2023 – 2024

Στην 32η Συνεδρίαση της Εφορείας Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίθηκαν οι πίνακες κατάταξης της 2ης φάσης των αιτήσεων στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στις Φοιτητικές Εστίες Πατρών (Ρίο και Κουκούλι),  για φοιτητές όλων των κατηγοριών και συγκεκριμένα:

ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ για την ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΡΙΟ)

  • Εισέρχονται ΟΛΟΙ οι πρωτοετείς φοιτητές που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ  για την ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΡΙΟ)

  • Εισέρχονται ΟΛΟΙ οι φοιτητές παλαιότερων ετών που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο

 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ για την ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΡΙΟ)

  • εισέρχεται ΟΛΟΙ οι αλλοδαποί πρωτοετείς φοιτητές που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ/ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ για την ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΡΙΟ)

  • εισέρχεται ΟΛΟΙ οι αλλοδαποί φοιτητές παλαιότερων ετών που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ για την ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΡΙΟ)

  • εισέρχεται ΟΛΟΙ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι ήταν επιλαχόντες που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο στην Φοιτητική Εστία Πατρών στο Κουκούλι

ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ για την ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΚΟΥΚΟΥΛΙ)

  • Εισέρχονται ΟΛΟΙ οι πρωτοετείς φοιτητές που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ  για την ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (ΚΟΥΚΟΥΛΙ)

  • Εισέρχονται ΟΛΟΙ οι φοιτητές παλαιότερων ετών που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο

 

Η παραλαβή των δωματίων θα γίνει αποκλειστικά το διάστημα:

 Τρίτη 19/12/2023 έως Πέμπτη 21/12/2023,  9.00 – 14.00 και

Δευτέρα 8/1/2024 έως Τετάρτη 10/1/2024, 9.00 – 14.00.

 

Η παραλαβή των δωματίων γίνεται από τους ίδιους τους δικαιούχους με την επίδειξη ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο το οποίο πιστοποιεί τα στοιχεία ταυτότητας, ενώ απαραίτητη είναι η προσκόμιση της βεβαίωσης σπουδών από το Τμήμα φοίτησης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αν ο φοιτητής που έχει επιλεγεί δεν προσέλθει μέσα στην ανωτέρω καθορισμένη προθεσμία για την παραλαβή του δωματίου και δεν έχει ενημερώσει για κάποιο κώλυμα, θεωρείται ότι έπαψε να ενδιαφέρεται, οπότε χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση το δωμάτιο δεν είναι διαθέσιμο και θα παραδίδεται στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης  δικαιούχο φοιτητή. (άρθρο 10 Κανονισμός Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών).

Σύμφωνα με το άρθρο 15ο του Κανονισμού Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών: «Κάθε οικότροφος κατά την είσοδό του σε Εστία καταβάλει χρηματικό ποσό ύψους 200 ΕΥΡΩ ως εγγύηση για την αποκατάσταση ζημιών που δημιουργούνται όχι από συνηθισμένη χρήση. Η εγγύηση επιστρέφεται στον οικότροφο μόνο κατά την ημέρα της αναχώρησής του και αφού αφαιρεθεί η αξία των ζημιών που ενδεχομένως έχουν καταλογιστεί.»

Οι πρωτοετείς φοιτητές που εισάγονται στις Εστίες του Πανεπιστημίου Πατρών πρέπει να καταθέσουν το ποσό  των 200 € σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών στην Τράπεζα Πειραιώς, συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο του οικότροφου φοιτητή, στο

IBAN GR22 0171 3190 0063 1903 0020 489

Επισήμανση: Με την παραλαβή του δωματίου θα πρέπει να προσκομισθούν, τόσο το κατατεθητήριο, όσο και η βεβαίωση εγγραφής από τη γραμματεία του τμήματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ:

√ Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Πατρών

Τηλ.:(Ρίο)  2610 962183, 962188, 962180, (Κουκούλι) 2610  962942, 962941

E-mail: fep@upatras.gr

√Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Μεσολογγίου

Τηλ.: 26310 58257 E-mail: asalapas@upatras.gr

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ _ΚΟΥΚΟΥΛΙ_2023_ΠΑΛΑΙΩΝ_ΕΤΩΝ_Β_ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ _ΦΕΠ_ΚΟΥΚΟΥΛΙ_2023_ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ_Β_ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ _ΦΕΠ_2023_ΠΑΛΑΙΩΝ_ΕΤΩΝ_Β_ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ _ΦΕΠ_2023_ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ_Β_ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ _ΦΕΠ_2023_ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ_ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ_Β_ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ _ΦΕΠ_2023_ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ_ΠΑΛΑΙΩΝ_ΕΤΩΝ_Β_ΦΑΣΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ _ΦΕΠ_2023_ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ_Β_ΦΑΣΗ