Αρχαίες και Σύγχρονες Φιλοσοφικές και Επιστημονικές Θεωρίες για την Φύση, τον Κόσμο και τον Άνθρωπο (ΙΙ), 29/05/2024

Η Μελίνα Γ. Μουζάλα (Αναπλ. Καθηγήτρια Τμ. Φιλοσοφίας Παν. Πατρών), ο Χάρης Αναστόπουλος (Αναπλ. Καθηγητής Τμ. Φυσικής Παν. Πατρών) και η Κατερίνα Δερμών (Καθηγήτρια Τμ. Βιολογίας Παν. Πατρών) συνδιοργανώνουν την Ημερίδα:
Αρχαίες και Σύγχρονες Φιλοσοφικές και Επιστημονικές Θεωρίες για την Φύση, τον Κόσμο και τον Άνθρωπο (ΙΙ)

Υπεύθυνη διοργάνωσης: Μελίνα Γ. Μουζάλα (Αναπλ. Καθηγήτρια Τμ. Φιλοσοφίας Παν. Πατρών)

Πανεπιστημιούπολη, Αίθουσα Κ21 (έναντι του Βρεφονηπιακού Σταθμού του Πανεπιστημίου Πατρών) https://my.upatras.gr/class/k21/
ΤΕΤΑΡΤΗ, 29 ΜΑΪΟΥ 2024

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
15:50: Έναρξη – Χαιρετισμός

16:00: Βίβιαν Σαχπάζη (MSc-Προσωποκεντρική Σύμβουλος-Επόπτρια-Εκπαιδεύτρια-υπ. Διδάκτωρ Τμ. Φιλοσοφίας Παν. Πατρών)

«Το θυμοειδές στο πλαίσιο της τριμερούς πλατωνικής διαιρέσεως της ψυχής: προσεγγίσεις της πλατωνικής Ηθικής Ψυχολογίας στην Πολιτεία»

16:35: Xάρης Ταμπάκης (Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Μέλος ΕΔΙΠ Τμ. Φιλοσοφίας Παν. Πατρών)

«Το φιλοσοφικό διακύβευμα στη διαμάχη Aϊνστάιν-Μπεργκσόν για το ζήτημα του χρόνου»

17:10: Χάρης Αναστόπουλος (Αναπλ. Καθηγητής, Τμ. Φυσικής Παν. Πατρών)

«Ο Χρόνος στη Σύγχρονη Φυσική»

17:45: Διάλειμμα

18:00: Μελίνα Γ. Μουζάλα (Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμ. Φιλοσοφίας Παν. Πατρών)

«Η συνάντηση Ιατρικής και Φιλοσοφίας στον Πλάτωνα: Ψυχή και Σώμα στο πλαίσιο της ολιστικής θεραπείας του Ανθρώπου»

18:35: Πάνος Αλεξόπουλος (Αναπλ. Καθηγητής Ψυχιατρικής-Ψυχογηριατρικής, Τμήμα Ιατρικής Παν. Πατρών, Επισκέπτης Καθηγητής Trinity College Dublin και Τechnical University of Munich)

«Οι Αξίες στην Ιατρική Πράξη»

19:10: Κατερίνα Δερμών (Καθηγήτρια, Τμ. Βιολογίας Παν. Πατρών)

«Η Νευροβιολογία της Κοινωνικής Συμπεριφοράς»

19:45: Ηλίας Κούβελας (Ομότιμος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή Παν. Πατρών)

«Νους και Συνείδηση»

20:20 Συζήτηση

20:40 Λήξη της Ημερίδας
______________
Μελίνα Γ. Μουζάλα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμ. Φιλοσοφίας, Παν/μιο Πατρών