Προκήρυξη για πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας

Προκήρυξη για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Εντεταλμένων Διδασκόντων) για το ...