Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Ιστορίας- Αρχαιολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α’).

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ ...

Προκήρυξη για πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας

Προκήρυξη για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Εντεταλμένων Διδασκόντων) για το ...