Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Θ Ε Σ Η Σ Για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21-7-2022 τ. Α΄).

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – (ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ – 2022-2023)(1).pdf (1)