Δελτίο Τύπου

Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ευρωπαϊκή ερευνητική κοινοπραξία CLEAN AVIATION

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη συμμετοχή του στην ερευνητική κοινοπραξία CLEAN AVIATION, στην οποία συμπράττουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι φορείς της Αεροναυπηγικής της Ευρώπης. Κύριο αντικείμενο του ερευνητικού έργου, που ξεκίνησε επίσημα τις δραστηριότητες του στις 30.11.2021, είναι η ανάπτυξη νέων, καινοτόμων τεχνολογιών που θα επιτρέψουν την επίτευξη του στόχου για μια κλιματικά ουδέτερη αεροναυπηγική έως το 2050. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου CLEAN AVIATION θα εξασφαλίσουν τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων οι οποίοι συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 30% σε σχέση με το τεχνολογικό επίπεδο του 2020. Το έργο θα έχει δεκαετή διάρκεια και συνολικό προϋπολογισμό εκτιμώμενου ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε 1,7 δισεκατομμύρια Ευρώ ενώ τα υπόλοιπα χρήματα θα καταβληθούν κυρίως από τους βιομηχανικούς φορείς του έργου.

Στο έργο συμμετέχουν ως ιδρυτικά μέλη 27 Ευρωπαϊκοί φορείς που περιλαμβάνουν όλους τους κύριους φορείς της αεροναυπηγικής βιομηχανίας της Ευρώπης (Airbus, Leonardo, Dassault, Liebherr-Aerospace, MTU, SAFRAN, Thales, κλπ.), των κύριων ερευνητικών κέντρων του κλάδου (DLR, CIRA, Fraunhofer, NLR, ONERA, INCAS), καθώς και εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει ως το μοναδικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο με την ιδιότητα του ιδρυτικού μέλους και συγχρόνως εκπροσωπεί την ευρωπαϊκή αεροναυπηγική ακαδημαϊκή κοινότητα στο 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο της κοινοπραξίας. Πέντε ακόμη ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο της Στουτγάρδης και τα Πολυτεχνεία Delft, Torino, Braunschweig και NTNU από τη Νορβηγία) έχουν συμπράξει με την κοινοπραξία Clean Aviation ως συνδεδεμένα μέλη.

Η εξαιρετική αυτή επιτυχία του Πανεπιστημίου Πατρών, με κύριο φορέα το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών και συμμετέχοντες τους Καθηγητές κκ. Β. Κωστόπουλο, Γ. Λαμπέα, Δ. Μούρτζη και Σ. Παντελάκη, το καθιστά σημείο αναφοράς για την ακαδημαϊκή καινοτόμο έρευνα στην αεροναυπηγική στην Ευρώπη και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών στην Πάτρα και στη χώρα καθώς και σημαντικές δυνατότητες απασχόλησης νέων ερευνητών σε αντικείμενα τεχνολογικής αιχμής, τόσο σε ευρωπαϊκή όσο και σε παγκόσμια κλίμακα.

Από το Γραφείο Επικοινωνίας Τύπου