Διάκριση Φοιτητών του Τμήματος Μαθηματικών

Τον Αύγουστο 2022 διεξήχθη ο 29ος Διεθνής Φοιτητικός Μαθηματικός Διαγωνισμός IMC 2022 (International Mathematics Competition 2022) στο Blagoevgrad της Βουλγαρίας, στον οποίο συμμετείχαν 663 φοιτητές από 49 χώρες. Το Πανεπιστήμιο Πατρών έλαβε μέρος με τετραμελή αποστολή στην οποία συμμετείχαν (κατόπιν εσωτερικού διαγωνισμού επιλογής) οι προπτυχιακοί φοιτητές:

  • Μιχάλης Λώλης (τριτοετής φοιτητής του Τμήματος Μαθηματικών)
  • Γιώργος Σουκαράς (πρωτοετής φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών)
  • Αλέξανδρος Ντάγκας (δευτεροετής φοιτητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών)
  • Ανδρόνικος Λουκαΐδης (δευτεροετής φοιτητής του Τμήματος Μαθηματικών).

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών απέσπασε τις εξής διακρίσεις:

  • Μιχάλης Λώλης: αργυρό μετάλλιο
  • Αλέξανδρος Ντάγκας: χάλκινο μετάλλιο
  • Γιώργος Σουκαράς: χάλκινο μετάλλιο

Μαθήματα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό έγιναν από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2022 από τους Επίκουρους Καθηγητές του Τμήματος Μαθηματικών κ.κ. Δημήτρη Χατζάκο και Νίκο Ρόιδο καθώς και από τον τεταρτοετή φοιτητή του Τμήματος Μαθηματικών κ. Δημήτρη Νικολακόπουλο.

Τη συνολική εποπτεία της διοργάνωσης των μαθημάτων, της διενέργειας του εσωτερικού διαγωνισμού επιλογής των  μελών της αποστολής και της διεκπεραίωσης των τεχνικών ζητημάτων συμμετοχής του Πανεπιστημίου Πατρών στον διαγωνισμό είχε ο κ. Δημήτρης Χατζάκος.