Αποδοχή εργασίας του Τμήματος Φαρμακευτικής στο περιοδικό LANCET

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Ubiquitous Pharmacogenomics χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Η2020 (2016-2021) και αποσκοπούσε στην εφαρμογή της προληπτικής φαρμακογονιδιωματικής και εξατομίκευση της θεραπείας στην κλινική πράξη σε κλινικά κέντρα σε 7 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Στο πρόγραμμα συμμετείχε ενεργά ως partner το Εργαστήριο Φαρμακογονιδιωματικής και Εξατομικευμένης Θεραπείας του τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Πρόσφατα, η εργασία «A controlled prospective real-world implementation study of a 12-gene pharmacogenetic panel to prevent adverse drug reactions in 6,944 patients in seven European countries», ως αποτέλεσμα του προγράμματος αυτού, που περιγράφει τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης, έγινε αποδεκτή στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό LANCET με Impact factor 202,7.