Διάκριση καλύτερης εργασίας για το 2022, από το διεθνές περιοδικό Journal of Information Technology & Tourism

Η εργασία “Automatic generation of sailing holiday itineraries using vessel density data and semantic technologies” με συγγραφείς τους Ανδρέα Κομνηνό (επίκουρο καθηγητή ΤΜΗΥΠ), Χαράλαμπο Κωστόπουλο (στέλεχος, OptionsNet S.A.) και Ιωάννη Γαροφαλάκη (καθηγητή ΤΜΗΥΠ) έλαβε διάκριση ως επιλαχούσα καλύτερη εργασία για το 2022, από το διεθνές περιοδικό Journal of Information Technology & Tourism (Springer, Impact Factor 6.093).

Η διάκριση απονεμήθηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ENTER’23 eTourism Conference, 18-20 Ιανουαρίου 2023, Johannesburg (https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-25752-0)

Η εργασία βασίστηκε στα παραδοτέα του έργου SaMMY+ που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με κωδικό ΔΕΠ-0017992 (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Πιστοποιητικό (αρχείο PDF)

Συνδέσμοι προς την εργασία και το περιοδικό.
https://link.springer.com/article/10.1007/s40558-022-00224-x
https://www.springer.com/journal/40558/updates/18801186