Βραβείο καλύτερης Δημοσίευσης στην Οργανική Χημεία

Βραβείο καλύτερης Δημοσίευσης στην Οργανική Χημεία απονεμήθηκε στον Πλάτωνα Μαγκριώτη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών κατά τη διάρκεια της Πανηγυρικής Συνεδρίας του Δεκεμβρίου 2021 που έλαβε χώρα το Μάρτιο του 2022 λόγω πανδημίας

Academy of Athens. Greece.  L.Zervas widow Hildegard Prize-Novel Publication in Organic Chemistry. «Recent Progress toward the Asymmetric Synthesis of Carbon-Substituted Piperazine Pharmacophores and Oxidative Related Heterocycles” Magriotis P. A. RSC Med. Chem. 2020, 11, 745-759