Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στις Επιστήμες Αποκατάστασης Υγείας, 24/05/2022

Πρόσκληση σε Ενημερωτική Εκδήλωση και Ταχύρυθμο Εργαστήριο

«Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στις Επιστήμες Αποκατάστασης Υγείας»*

Τρίτη 24 Μαϊου 2022
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
1ος  Όροφος, Ψαρών 6, Αίγιο

Πρόγραμμα

4:30 – 5:00 Εγγραφές – Έκθεση εξοπλισμού

5:00 – 5:30 Άρης Δερμιτζάκης PhD: Οι Τεχνολογίες της Τρισδιάστατης Εκτύπωσης και οι Εφαρμογές τους στις
Επιστήμες Υγείας.

5:30-6:15 Άρης Δερμιτζάκης PhD: Εργαστήριο λειτουργίας των FDM και SLA τεχνολογιών τρισδιάστατης εκτύπωσης σε πραγματικό
χρόνο.

6:15 – 6:30 Κων/νος Κουτσογιάννης PhD: Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση – Παιχνιδοποίηση – Εικονικοί Κόσμοι.

6:30 – 6:45 Κων/νος Κουτσογιάννης PhD: Εργαστήριο χρήσης των Εικονικών Κόσμων όπως προέκυψαν από την υλοποίηση των
ευρωπαϊκών προγραμμάτων GAME, VRWAMA, BEEGEN,T4SVEN και NeverTooLate, από όλους τους συμμετέχοντες.

6:45- 7:00 Διάλλειμα – Προετοιμασία εξοπλισμού.

7:00 – 7:15 Κων/νος Κουτσογιάννης PhD: Πλατφόρμες Ανάπτυξης Ευφυών Συστημάτων Υποστήριξης Λήψης Κλινικών Αποφάσεων στις Επιστήμες Υγείας.

7:15 – 8:00 Κων/νος Κουτσογιάννης PhD:Ταχύρυθμο Εργαστήριο δημιουργίας ευφυών συστημάτων από πραγματικά ιατρικά δεδομένα, που θα δοθούν με την έναρξη της εκδήλωσης, μέσω υλοποίησης ατομικών εργασιών από όλους τους συμμετέχοντες.

8:00 – 8:15 Λήξη – Συμπεράσματα – Αξιολόγηση

*Πραγματοποιείται στα πλαίσια των μαθημάτων:

Πληροφορική, Ορθωτική-Προσθετική, Ευφυή Συστήματα Λήψης Απόφασης


Κωνσταντίνος Κουτσογιάννης
Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής,
Project Committee Chair of European Federation for Organisations for Medical Physics
Πανεπιστήμιο Πατρών
Διευθυντής Εργαστηρίου Υγειοφυσικής & Υπολογιστικής Νοημοσύνης