Επιμορφωτικό Σεμινάριο για μέλη Διδακτικού Προσωπικού, 07-14/11/2022

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν μείνει ακόμα λίγες κενές θέσεις στο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα “Ακαδημαϊκή Διακυβέρνηση”, που απευθύνεται στα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού, έχει συνολική διάρκεια 18 ωρών και θα υλοποιηθεί με βάση το παρακάτω πρόγραμμα:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Ακαδημαϊκή Διακυβέρνηση (2 Τμήματα των 20 ατόμων)
 • ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ Μέλη ΜΟΔΙΠ & ΟΜΕΑ, Μέλη διδακτικού προσωπικού

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

 • ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Ευρωπαϊκές & Εθνικές πολιτικές για την τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • Δομές διακυβέρνησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Χρηματοδότηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων: μοντέλα, πηγές, μηχανισμοί, διαχείριση
 • Προώθηση και διαχείριση της ερευνητικής δραστηριότητας του ιδρύματος
 • Διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ελληνική Τριτοβάθμια εκπαίδευση

ΩΡΕΣ

 • Σύνολο: 18 ώρες (3 ημέρες / τμήμα)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΗΜ/ΝΙΕΣ

 • 1ο Τμήμα 7/11/22, 9/11/22, 11/11/22
 • 2ο Τμήμα 8/11/22, 10/11/22, 14/11/22

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης από την εταιρεία AQS – Σύμβουλοι επιχειρήσεων η οποία έχει επιλεγεί ως ανάδοχος του Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ. Δυνατότητα παρακολούθησης έχουν μέλη του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών με προτεραιότητα σε όσους εμπλέκονται στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος αλλά και των ακαδημαϊκών μονάδων (μέλη ΜΟΔΙΠ & ΟΜΕΑ).
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων στον τομέα της ακαδημαϊκής διακυβέρνησης.  Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις και μεθοδολογίες στους τομείς της Ακαδημαϊκής Διακυβέρνησης. Παράλληλα, θα ενισχυθούν οι δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και λήψης αποφάσεων.  Αναφορικά με τους μηχανισμούς διακυβέρνησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα έχουν την δυνατότητα να εφοδιαστούν με επαρκή θεωρητική και εμπειρική γνώση και να καλλιεργήσουν επαρκείς δεξιότητες στην διαχείριση χρηματοδοτικών μοντέλων.

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επισκεφτείτε το site: https://forms.gle/FpcEs6yiqAqGewFF6 μέχρι το αργότερο τη Δευτέρα, 31/10. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και οι επιλεχθέντες θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία της ΜΟΔΙΠ στα τηλέφωνα 2610997946 και 2610969631 και στο email: modipsecr@upatras.gr