Η δομή και εξέλιξη του μαγνητικού πεδίου των αστέρων νετρονίων, 28/05/2024

Την Τρίτη 28 Μαΐου 2024, ώρα 13.00 ο Κωνσταντίνος Γουργουλιάτος, αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών θα δώσει ομιλία με τίτλο

Η δομή και εξέλιξη του μαγνητικού πεδίου των αστέρων νετρονίων

Η ομιλία θα γίνει στην αίθουσα Φ7 του τμήματος Φυσικής.

 

Περίληψη
Οι αστέρες νετρονίων φιλοξενούν εξαιρετικά ισχυρά μαγνητικά πεδία τα οποία είναι απαραίτητα για την εκπομπή της ακτινοβολίας τους, είτε αυτή προέρχεται από τη μαγνητόσφαιρα είτε από τον φλοιό. Επιπλέον, η εξέλιξη του μαγνητικού τους πεδίου έχει συνδεθεί με εκρηκτικά συμβάντα σε magnetar, δηλαδή αστέρες νετρονίων οι οποίοι φιλοξενούν ισχυρά μαγνητικά πεδία, καθώς και με την σταθερή θερμική εκπομπή τους. Η εξέλιξη του μαγνητικού πεδίου στους αστέρες νετρονίων, μπορεί περιγραφεί στο πλαίσιο του φαινομένου Hall και της ωμικής διάχυσης η οποία ερμηνεύει ικανοποιητικά τόσο τα εκρηκτικά γεγονότα όσο και την σταθερή θερμική εκπομπή τους, όσον αφορά το φλοιό, και της αμφιπολικής διάχυσης όσον αφορά τον πυρήνα. Παρόλα αυτά, η προσέγγιση Hall περιορίζεται από το γεγονός ότι οι πιέσεις και τάσεις Maxwell που ασκούνται στο φλοιό ισχυρά μαγνητισμένων αστέρων νετρονίων μπορεί να οδηγήσουν σε θραύσεις του φλοιού καθώς. Σε αυτή την περίπτωση, ο φλοιός παύει να πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το φαινόμενο Hall. Στο όριο των ασθενώς μαγνητισμένων αστέρων νετρονίων οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας επηρεάζουν εξέλιξη του μαγνητικού πεδίου ενεργοποιόντας τους όρους της μπαταρίας Biermann και είναι πιθανόν να μεταβάλλουν τη δομή του μαγνητικού πεδίου σε μικρή κλίμακα.

Σε αυτή την ομιλία θα πραγματοποιήσω μια ανασκόπηση των κύριων μηχανισμών που οδηγούν στην εξέλιξη του μαγνητικού πεδίου σε αστέρες νετρονίων, στην περιοχή των παραμέτρων όπου ο κάθε μηχανισμός υπερισχύει παρουσιάζοντας πρόσφατα αποτελέσματα που σχετίζονται με την ερμηνεία των σχετικών παρατηρήσεων.