Η Καινοτομία στη Δυτική Ελλάδα και οι φορείς που τη στηρίζουν 2.0, 18/03/2022

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εκδήλωσης (αρχείο pdf)