Η Θεωρία της Εξέλιξης: διαλύοντας τους μύθους, 27/05/2022

Μία ανοικτή συζήτηση για την εγκυρότητα, τις δυσκολίες αποδοχής και τις προεκτάσεις της Θεωρίας της Εξέλιξης

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022, ώρα 18:00
Επιμελητήριο Αχαΐας, Ρήγα Φεραίου 58

Ομιλητές

Σίνος Γκιώκας (Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών)
Βιολογική Εξέλιξη: Γεγονότα και Πλάνες

Γιώργος Ηλιόπουλος (Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών)
Πλανήτης Γη και Ζωή: Μια ιστορία κοινής εξέλιξης 4 δις ετών

Γιάννης Μανέτας (Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών)
Τα δεινά του Κοινωνικού Δαρβινισμού

Οργάνωση

Ελληνική Εξελικτική Εταιρεία
https://hevos.nhmc.uoc.gr

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και διαδικτυακά, μέσω ΖΟΟΜ, χρησιμοποιώντας τον εξής σύνδεσμο:
https://upatras-gr.zoom.us/j/92369383946?pwd=ZS9xSzQ4RnFkR0F5U21sT3diOGZsQT09

— —
Sinos Giokas
Professor of Evolutionary Ecology