Ημερίδα παρουσίασης του έργου Water IQ – Πρώτα αποτελέσματα, 24/10/2023

Τα εργαστήρια Τεχνικής Γεωλογίας, Υδρογεωλογίας και Φυσικής της Ατμοσφαίρας του Πανεπιστημίου Πατρών μαζί με τη Δ/νση Υδάτων Δυτ. Ελλάδας σας προσκαλούν την Τρίτη 24-10-2023 (10:00 – 13:00), στην Αίθουσα Ι-10 του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών σε παρακολούθηση Ημερίδας με παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων του έργου WaterIQ “Δράσεις για τη βελτίωση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης του Υπόγειου Υδατικού Συστήματος π. Λαρισσού της ΛΑΠ Πείρου-Βέργα-Πηνειού του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου και την προσαρμογή του στην κλιματική αλλαγή” που συγχρηματοδοτείται από τον ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 και το ΠΔΕ.

 

______________
Με εκτίμηση
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου
Ν. Δεπούντης