Λουί Παστέρ: Ο θρίαμβος της Επιστήμης, 03/03/2024

Με την υβριδική εκδήλωση «Λουί Παστέρ: Ο θρίαμβος της Επιστήμης», το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας στην Πάτρα εγκαινιάζουν την Περιοδική έκθεση «1822-1895 Από τον Λουί στον Παστέρ». Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του Εορτασμού της Γαλλοφωνίας. Η περιοδική έκθεση συνδιοργανώνεται από το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας στην Πάτρα από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 10 Μαΐου 2024.
Αναλυτικά:http://www.stmuseum.upatras.gr/index.php/el2020-02-10-13-53-05/2019-03-23-19-13-11/2019-03-23-19-13-11/571-2024-02-21-11-10-15/2024-03-03-13-05